Arvosanalaskuri
Syötä maksimipisteet ja valitse malli.
Asteikot: Maksimipisteitä syöttäessä sovellus tarjoaa asteikoille pistemääriä, jotka ovat 30 % ja 50 % maksimipisteistä, mutta voit muuttaa niitä itse.
Palaute:  . Sovellusta saa käyttää ja levittää vapaasti kyselemättä.
Arvo­sana
Pisteet
Tarkka raja
Voit laskea koekohtaiset arvosanat myös tässä.

Arvosanat muuttuvat mallia muuttaessa, joten voit testailla kuinka tulokset muuttuvat asteikon mukaan. Tietoja ei tallenneta mihinkään. Voit testata pisteytystä tästä: 

Kpl
Keski­arvo pisteet
Mediaani pisteet
Keski­arvo
Mediaani
Nimi
Pisteet
Arvo­sana